xmjp.net
当前位置:首页>>关于江上渔者 古诗带拼音的资料>>

江上渔者 古诗带拼音

《jiāng shàng yú zhě》 《江上渔者》 sòng ·fàn zhòng yān 宋·范仲淹 jiāng shàng wǎng lái rén , 江上往来人, dàn ài lú yú měi 。 但爱鲈鱼美。 jūn kàn yī yè zhōu , 君看一叶舟, chū mò fēng bō lǐ。 出没风波里。

《jiāng shàng yú zhě》 《江上渔者》 sòng ·fàn zhòng yān 宋·范仲淹 jiāng shàng wǎng lái rén , 江上往来人, dàn ài lú yú měi 。 但爱鲈鱼美。 jūn kàn yī yè zhōu , 君看一叶舟, chū mò fēng bō lǐ。 出没风波里。

是宋朝的吧 江上渔者 作者:范仲淹 江上往来人,但爱鲈鱼美。 君看一叶舟,出没风波里。 jiāng shàng yú zhě zuò zhě :fàn zhòng yān jiāng shàng wǎng lái rén ,dàn ài lú yú měi 。 jun1 kàn yī yè zhōu ,chū méi fēng bō lǐ 。

江上渔者(jiang shang yu zhe ) 范仲淹(fan chong yan ) 江上往来人,(jiang shang wang lai ren )但爱鲈鱼美.(dan jian lu yu mei ) 君看一叶舟,(jun kan yi ye zhou )出没风波里.(chu mo feng bo li )

江上渔者 jiāng shàng yú zhě 江上往来人,但爱鲈鱼美。 jiāng shàng wǎng lái rén,dàn ài lú yú měi. 君看一叶舟,出没风波里。 jūn kàn yī yè zhōu,chū mò fēng bō lǐ.

江上往来人,但爱鲈鱼美。 君看一叶舟,出没风波里。 [北宋]范仲淹 【注释】: 1.渔者:捕鱼的人。 2.但:只。爱:喜欢。 3.鲈鱼:一种头大口大、体扁鳞细、背青腹白、 味道鲜美的鱼。 生长快,体大味美。 4.君:你。一叶舟:像飘浮在水上的一片...

江上渔者 作者:范仲淹 江上往来人,但爱鲈鱼美。 君看一叶舟,出没风波里。

【年代】:宋 【作者】:范仲淹 【作品】:江上渔者 【内容】: 江上往来人,但爱鲈鱼美。 君看一叶舟,出没风波里。

这首语言朴实、形象生动、对比强烈、耐人寻味的小诗,反映了渔民劳作的艰辛,唤起人们对民生疾苦的注意。本文描绘了生活劳动的艰苦。指出江上来来往往饮酒作乐的人们,只知道品尝鲈鱼味道的鲜美,却不知道也不想知道打鱼人出生入死同惊涛骇浪搏...

是的了

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xmjp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com